Gafsa

المظيلة - Mdhila

لليوم الثاني على التوالي دون ماء...احياء من المظيلة دون مياه منذ الامس قيل اثر عطب اصاب احد قناة الصوناد في ماجني من القطار

Publié par watch water le 12/06/2022 - 08:10

لليوم الثاني على التوالي دون ماء...احياء من المظيلة دون مياه منذ الامس قيل اثر عطب اصاب احد قناة الصوناد في ماجني من القطار