Sfax

صفاقس - Sfax Ville

صفاقس: انقطاع فجئي في توزيع الماء الصالح للشراب على عدد من مناطق طريق تنيور

Publié par watch water le 05/06/2021 - 16:17

انقطاع الماء الصالح للشراب