Beja

نفزة - Nefza

نفزة:انقطاع الماء الصالح للشراب

Publié par watch water le 21/03/2020 - 08:49

الناس الكال تعرف الماء اساس الحياة . فمابلك في الظروف هذي.سي صوناد نفزة البارح قصت الماء اي رجعتو في اليل نهار طلع و هي زادت قصتو منعرش الماء زادا عامل حجر صحي و الا اشنو لحكاية. رجعولنا الماء يا صوناد نفزة.